Hemija (sredstva za dezinfekciju)

PDF Print E-mail


Eko steril ekstra plus

Tečni antibakterijski sapun sa 36% aktivne materije za pranje i sterilizaciju ruku.


Eko dern 

Preparat na bazi alkohola i aktivnog kiseonika za suvo pranje i sterilizciju ruku.

Dermil koncentrat

Koncentrat aktivnog kiseoinka za dezinfekciju i hladnu sterilizaciju radnih površina u prehranbenoj industriji. Radni rastvor se dobija mešsanjem sa običnom vodom u razmeri 1 : 50. Radni rastvor traje 48 sati. Posle upotrebe dermila nije potrebno ispiranje (koncentrat).


Eko steril plus ručni

 Tečni rulni deterdzent i dezificijens. Sluzi za ručno pranje sudova, opreme i radnih površina. Rastvara se u razmeri od 1 : 10 (koncentrat)

Eko steril

Tečni rulni deterdzent i dezificijens za pranje svih podnih površina u prehrambenoj industriji. Radni rastvor se pravi u razmeri od 1 : 10-20 u zavisnosti od stepeni zamasćenja. (koncentrat)

Pervol

Preparat na bazi aktivnog kiseonika, za hladnu sterilizaciju podnih površina, dezobarijera i opreme.

Sva sredstva su po HACCP standardu.
Za svaki proizvod se dobija odgovarajući sertifikat.


 
Copyright © 2017 Flexy Clean d.o.o.. All Rights Reserved.
Designed by Business wordpress themes and freepoker.